Categories
C Članovi

CGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1992
Broj indeksa: 03/24/28
Departman-odsek i smer: Muzički, gudački (violina)
E-mail adresa: santinazr@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1997/2004
Broj indeksa: 69/97
Departman-odsek i smer: Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: natasacrnjanski@live.com
Web adresa:

Nataša Crnjanski je diplomirala na AUNS na Odseku za opštu muzičku pedagogiju. Tokom studija bila je dobitnik Izuzetne nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studija, kao i stipendije norveške vlade. Magistarsku tezu pod nazivom Gudački kvarteti (XI-XV) Dmitrija Šostakoviča sagledani kroz prizmu semiotičke analize, pod mentorstvom prof. Miloša Zatkalika, odbranila je 2008. godine. Učestvovala je na brojnim međunarodnim skupovima, muzičkim projektima i studijskim putovanjima (Ohridsko leto, Makedonija,1998; Camerata Academica, Srbija, 1998; Campus Cantat, Nemačka, 2001; Festival junger Künstler Bayreuth, Nemačka, 2003, Europa Cantat, Slovenija, 2007; Music Theory and Analysis, Beogradu 2009, 2011; A European music-specific approach to quality assurance and accreditation, AEC Accreditation Committee, BiH, 2011; Innovative Conservatoire, Republika Srpska, 2011, učesnik je projekta Pokrajinske Vlade i Univerziteta u Novom Sadu „Internacionalizacija Univerziteta u Novom Sadu – internationalisation@home, 2013/2014. godine). Osim radova koji su štampani u zbornicima, domaćim i inostranim časoposima, autor je monografije Muzička semiotika kroz D-S-C-H koja se nalazi među prvim studijama o muzičkoj semiotici na našim prostorima. Zaposlena je na mestu asistenta na Katedri za kompoziciju i stručno-teoretske predmete. Trenutno završava doktorsku disertaciju na temu Prokofjev i muzički gest – klavirske sonate.  Govori, čita i piše engleski i nemački jezik.

Objavljene monografije i stručni radovi:

  • Nataša Crnjanski, Muzička semiotika kroz D-S-C-H, Zadužbina Andrejević i Akademija Umetnosti, Beograd-Novi Sad, 2010. ISBN 978-86-7244-892-4
  • Nataša Crnjanski, „Od gesta do značenja u muzici (kroki teorije o muzičkom gestu)“, Zbornik Matice Srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 43, Novi Sad, 2010. ISBN  0352-9738
  • Nataša Crnjanski „Metaforična muzika i muzička metafora“, Muzička teorija i analiza, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2010. ISBN  978-86-6051-062-6.
  • Nataša Crnjanski „Idiosinkratički gestovi u klavirskim sonatama Sergeja Prokofjeva“, Zbornik Radova Akademije Umetnosti, Novi Sad, 2013, str. 135-149. ISSN 2334-8666 COBISS.SR-ID 279905031
  • Nataša Crnjanski i Ira Prodanov Krajišnik, „Identity of rhetorical gesture in music“, Histories and Narratives of Music Analysis (ed. Dennis Collins, Miloš Zatkalik, Milena Medić), Cambridge Scholars Publishing, 2013, ISBN (10): 1-4438-5028-4, ISBN (13): 978-1-4438-5028-5.

Categories
Č Članovi

ČGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: klavir
E-mail adresa: mpianoya@wanadoo.fr
Web adresa: www.mladencolic.com

Zaposlena u Gimnaziji „Veljko Petrović“ u Somboru kao profesor muzičke kulture. Od 2003. godine radi kao dirigent Dečijeg hora „Vojislav-Voja Ilić“ Somborskog pevačkog društva, a od 2010. godine kao dirigent Gradskog dečjeg hora „Šareni vokali“. Umetnički je direktor Dečjeg muzičkog festivala „Šareni vokali“ u Somboru.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2005.
Broj indeksa: 77/2005
Departman-odsek i smer: Muzički; opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: katarinacuc@yahoo.com
Web adresa:
Categories
Ć Članovi

Ć

Categories
Članovi D

DGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000.
Broj indeksa: 116/2000
Departman-odsek i smer: Grafičke komunikacije
E-mail adresa: tanjanja.ns@gmail.com
Web adresa: www.tanjadukic.com

Tatjana Dukić Počuč, diplomirani grafički dizajner.
Rođena 1981. godine u Novom Sadu. Završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu, likovni odsek, smer grafičke komunikacije u klasi prof. Boška Ševa, postdiplomske studije na istoj akademiji.
Radi kao freelance grafički i veb dizajner od 2003. godine za domaće i strane klijente od kojih najradije izdvaja: izdavačku kuću Futura publikacije, časopis za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao, Zavod za kulturu Vojvodine, nevladinu organizaciju Centar za regionalizam, Multimedijalni centar Led Art /Art klinika, INFANT festival, Regionalnu razvojnu agenciju Bačka. Član UPIDIV-a od 2005. godine. Izlagala u zemlji i inostranstvu.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2013
Broj indeksa: 144
Departman-odsek i smer: Muzički, violina
E-mail adresa: chvaka@hotmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1974.
Broj indeksa: 26
Departman-odsek i smer: Muzički/kompozicija
E-mail adresa: stevan.divjakovic@gmail.com
Web adresa:

Stevan Divjaković (1953), diplomirao je i magistrirao kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. R. Bručija. Od 1980. radio je kao profesor u Muzičkoj školi „Isidor Bajić” na predmetima – Harmonija, Kontrapunkt i Muzički oblici. U istoj školi je bio i direktor od 1992. do 1995. godine. Od 1995. godine bio je upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu; od 2003. godine radi na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu u zvanju profesora, a od 2006. godine je i direktor te ustanove. U periodu od 1987. do 1995. bio je umetnički direktor Novosadskih muzičkih svečanosti. Član je Udruženja kompozitora Vojvodine, čiji je svojevremeno bio i predsednik. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja kao što su nagrada „Petar Konjović“ (1982), prva nagrada na Konkursu Evropske radiodifuzne unije (EBU), organizovane od strane JRT za kompoziciju Svečana uvertira za simfonijski orkestar (1984), Povelja grada Novog Sada (1986), Oktobarska nagrada grada Novog Sada (1989) i dr. Posebno je uspešno od strane publike i kritike primljena Sinfonietta dramatica koja je štampana u Nemačkoj, a na Svetskom festivalu u Austriji – Insbruk bila obavezno delo u najvišoj takmičarskoj kategoriji. Muzički jezik Stevana Divjakovića u ranom opusu rezonirao je sa evropskim postmodernističkim trendovima u kojima su preovladale tehnike moderne. Ipak, u kasnijem stvaralaštvu primetan je zaokret kao umerenom izražavanju, sklonost ka tonalnim sazvučjima u kojima se primećuje kompozitorovo ubeđenje da je komunikacija sa publikom jedan od imperativa stvaranja. Pisao je solo pesme, klavirske kompozicije, kamerna i simfonijska dela, kao i muziku za pozorišne komade, a među najznačajnije opuse spadaju, osim pomenute Simfonijete, Koncert za hornu i gudački orkestar, Koncert za violinu i simfonijski orkestar, vokalno-instrumentalno delo Altum Silentium (Duboka tišina), Predsmrtna ljubavna pesma (balet-tejp), Kosovska elegija za kamerni sastav i glas, Simfonijska poema Feniks, opera Vladimir i Kosara itd.

Categories
ČlanoviGodina upisa/zaposlenja na AUNS:
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički – klavir
E-mail adresa: marinakeys@gmail.com
Web adresa:

Marina Džukljev je rođena 1983. godine. Pohađala je osnovnu i srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Diplomirala na odseku za klavir na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Vladimira Ogarkova. Ostvarila je niz uspešnih nastupa u zemlji i inostranstvu, kako solistički, tako i u kamernim sastavima. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja na takmičenjima. Sarađuje sa ansamblom Novosadskog pozorišta (Újvidéki Színház), kao i sa kompozitorom i violistom Silardom Mezeijem. Aktivna je i na polju slobodne improvizacije. Ostvarila je snimke za RTV Vojvodina kao i za Radio Beograd i RTS Digital.
Radi kao profesor klavira u srednjoj muzičkoj školi „Petar Konjović“ u Somboru.

Categories
Članovi Đ

ĐGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1994/1995
Broj indeksa: 03-28/4
Departman-odsek i smer: Muzikologija
E-mail adresa: Bogdandj@eunet.rs
Web adresa:

Bоgdаn Đаkоvić, muzikоlоg i hоrski dirigеnt (Nоvi Sаd, 1966), diplоmirао је nа оdsеku zа muzikоlоgiјu Fаkultеtа muzičkе umеtnоsti u Bеоgrаdu, а mаgistrirао nа Аkаdеmiјi umеtnоsti u Nоvоm Sаdu. Istrаživаnjа nа plаnu istоriје srpskе muzikе pоsvеćuје prоblеmu rаzvоја prаvоslаvnе crkvеnе muzikе u 19. i 20. vеku. Dоktоrsku disеrаtciјu pоd nаzivоm Funciоnаlni i stilskо-еstеtski еlеmеnti u srpskој duhоvnој muzici prvе pоlоvinе dvаdеsеtоg vеkа оdbrаniо је 2013 gоdinе.

Оsnоvао је 1987. gоdinе u Nоvоm Sаdu crkvеnо pеvаčkо društvо „Svеti Stеfаn Dеčаnski“, а pоtоm i hоr sаbоrnе crkvе „Svеti Gеоrgiје“ kојi i dаnаs vоdi. Pоvrеmеnо rаdi sа kаmеrnim hоrоm Аkаdеmiје umеtnоsti iz Nоvоg Sаdа, а оd 2009. gоdinе i sа fеstivаlskim hоrоm Kоtоr-Аrt-а (Crnа Gоrа). Dеluје u zvаnju rеdоvnоg prоfеsоrа zа stručnо umеtničku nаstаvnu оblаst Pоznаvаnjе hоrskе litеrаturе nа Аkаdеmiјi umеtnоsti u Nоvоm Sаdu. Оd 2006. gоdinе prеdаје izbоrnе prеdmеtе Umеtnоst i mеdicinа, Аrt tеrаpiја i Теrаpiја muzikоm nа Меdicinskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu. Usаvršаvао sе iz оblаsti hоrskоg dirigоvаnjа kоd Uvе Grоnоstаја (Uwe Gronostay) i Hаrtmutа Hеnšеnа (Hartmunt Haenchen) u Hаrlеmu (Hоlаndiја) 2003. gоdinе. Оd 2011. gоdinе оbаvlја funkciјu umеtničkоg dirеktоrа fеstivаlа Cantat Novi Sad kојi sе оrgаnizuје pоd pаtrоnаtоm Europe Cantat. Člаn је Rеgiоnаlnоg umеtničkоg оdbоrа (Regional Artistic Comittee) fеstivаlа Europe Cantat zа 2015. gоdinu u Pеčuјu. Biо је člаn Uprаvnоg оdbоrа Rаdiо Теlеviziје Vојvоdinе (2006-2011). Člаn је Мuzikоlоškоg društvа Srbiје, Оdеlјеnjа zа scеnskе umеtnоsti i muziku, Оdbоrа zа Мuzičkе vеčеri u Маtici srpskој i Меđunаrоdnоg udružеnjа zа prаvоslаvnu muziku (ISCOM) pri Теоlоškоm fаkultеtu u Јоеnsu (Finskа). Dоbitnik је nаgrаdе Iskrа kulturе iz оblаsti muzičkе umеtnоsti zа 2006. gоdinu, kојi mu је dоdеliо Zаvоd zа kulturu Vојvоdinе. Dо sаdа је оbјаviо prеkо tridеsеt studiја, stručnih tеkstоvа i prikаzа, čеtrdеsеtаk muzičkih kritikа, kао i čеtiri sаmоstаlnа kоmpаkt-diskа i јеdnо vidео-izdаnjе sа hоrоm Sаbоrnе crkvе sv. Gеоrgiје iz Nоvоg Sаdа.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1995 (osnovne studije) / 2000 (specijalističke studije) / 2001 (magistarske studije)
Broj indeksa: 20/95 (osnovne studije) / PD – 261 (magistarske studije)
Departman-odsek i smer: Muzički departman – klavir
E-mail adresa: bogdandjordjevic@yahoo.com
Web adresa: www.mrvproduction.com

Bogdan Đorđević je rođen 1977. godine u Novom Sadu. Bio je student u prvoj generaciji „nulte“ grupe – pripremne klase Akademije umetnosti u Novom Sadu za izuzetne talente i buduće studente u klasama prof. Kemala Gekića i prof. Jokut Mihailović kod koje je u junu 1995. godine vanrednim napredovanjem upisao redovne studije klavira. Kao student IV godine bio je dobitnik stipendije Fonda Univerziteta u Novom Sadu za mlade talente i uspešne studente kao jedini student sa muzičkog odseka. Dobitnik je II nagrade na Međunarodnom takmičenju „Petar Konjović“ – Beograd u kategoriji studenata 1997. godine. Diplomirao je 2000. godine u klasi prof. Kemala Gekića. Specijalističke umetničke studije završio je 2001. godine a nakon toga i magistarske umetničke studije 2006. godine u klasi prof. Rite Kinke. Ostvario je značajan broj solističkih koncerata i resitala, kao i nastupa sa orkestrom i kamernim sastavima u Novom Sadu (Sinagoga, Gradska kuća, SNP, Matica Srpska, Multimedijalni centar AUNS, Studio M, Ogranak SANU, FTN, Spomen zbirka Pavla Beljanskog), u Beogradu (Kolarčeva zadužbina, Galerija SANU, Galerija Artget, Centar lepih umetnosti – Guarnerius, SKC, Dom kulture studentski grad), u Somboru, Pančevu, Šapcu, Sremskim Karlovcima, Subotici, Zemunu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Sremskoj Kamenici, Bačkoj Palanci. Nastupao je u Italiji, Bosni i Hercegovini. Bio je aktivan učesnik na preko trideset majstorskih kurseva – Master Class – seminara i letnjih škola klavira u organizaciji Evropskog udruženja klavirskih pedagoga (EPTA), Panopticum musicum (YALE), Društva F. Šopen, Kolarčeve Zadužbine. Usavršavao se i sarađivao sa klavirskim pedagozima kao što su Arbo Valdma, Dušan Trbojević, Dubravka Jovičić, Aleksandar Serdar, Irina Kulikova. Realizovao je značajan broj snimaka za radio i televizijske stanice. Kao izvođač kompozicija za klavir J. S. Baha, snimio dokumentarni film u produkciji TV Novi Sad „Polifonija u kamenu“ (2000) u režiji Milana Belegišanina i sa glumcima Radojem Čupićem i Miodragom Petrovićem a kao izvođač kompozicija F. Lista emisiju „Rečju, slikom i muzikom“ (2003) u režiji Karolja Vičeka. Oktobra 2010. godine upisao je doktorske umetničke studije na Akademiji umetnosti Beograd – Kreativne Industrije (dramske – audiovizuelne umetnosti).

Categories
Članovi E

E

Categories
Članovi F

F

Categories
Članovi G

GGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1999/2013
Broj indeksa: 1/99
Departman-odsek i smer: Muzički, kompozicija
E-mail adresa: stanislavagajic23@gmail.com
Web adresa:

Stanislava Gajić, rođena u Sremskoj Mitrovici (1980) gde uči flautu u muzičkoj školi „Petar Krančević“. Završivši srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ upisuje studije kompozicije u klasi profesora Miroslava Štatkića na Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu. Diplomirala u klasi profesora Zorana Mulića, a na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu magistrirala iz oblasti kompozicije u klasi profesorke Isidore Žebeljan gde trenutno radi umetnički projekat za doktorat.

Od važnijih kompozicija tu su: Koridon i Tirzis za dve trube, trombon, udaraljke, harfu, klavir i gudače; SPIN virtuelna slika za simfonijski orkestar koja je nagrađena Poveljom Vasilije Mokranjac (2007), a čije je premijerno izvođenje bilo 2007. godine u Bariju (Italija, Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari); Moravska svita za simfonijski orkestar; Muzika za balet Ožalošćena porodica (tragikomedija Branislava Nušića, libreto i koreografija Živojn Novkov) čija je premijera bila 2004. godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu; Himna fondacije „Privrednik”; Gudački kvartet no.1; Varijacije za gudački orkestar; Diva za flautu solo; Odjeci Žutibora diptih za sopran, flautu i kontrabas; Čudesna sonata za flautu, ksilofon i klavir; Svjati Bože za mešoviti hor.

Bila je stipendista Ambasade Kraljevine Norveške, dobitnica „Geteove stipendije“, fondacije za talentovane studente, pitomac fondacije “Privrednik“. Predavala je u muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici i u muzičkoj školi „Petar Konjović“ u Somboru; honorarni asistent za primenjenu muziku na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Trenutno je asistent na predmetima harmonija i kontrapunkt na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnica je diplome za postignute uspehe u pedagoškom radu (2010) u muzičkoj školi „Petar Krančević“, Priznanja Zlatnik Belog Anđela (2010) za postignute uspehe, godine marljivog rada, negovanje čestitosti, primanje i darovanje od fondacije ’’Privrednik’’.

CD ili DVD izdanja: XIII Međunarodna tribina kompozitora, Beograd – CD; XXII Međunarodna tribina kompozitora, Beograd – CD; Sinfonica Orchestra della Provincia di Bari, Regia Puglia, dirigent Vito Paternoster – DVD; Savremena kompozicija u Vojvodini 2012. godine, Vol.1.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1984
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, kompozicija
E-mail adresa: fonotvid@gmail.com
Web adresa: www.josif.edu.rs

Profesor stručno teoretskih predmeta u srednjoj muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Zrenjaninu. Predavao više od dvadeset predmeta u srednjoj muzičkoj školi . Od 2007. godine inicira i ostvaruje uvođenje novog odseka „Muzička produkcija“ u srednjoj muzičkoj školi u Zrenjaninu, u okviru koga formira profesionalni tonski studio i predaje sve uže stručne predmete. Pripremao za upis na Akademije i druge muzičke Fakultete veliki broj učenika, sa stoprocentnim uspehom. Kao prvi profesor u zrenjaninskoj muzičkoj školi sa završenim studijama kompozicije, pripremao i inicirao upis sedam učenika na podgrupu za kompoziciju. Osnivač grupe Kanal Tvid (1991), pevač, gitarista i klavijaturista. Kompozitor, tekstopisac i aranžer svih pesama.
CD izdanja: „Kamene lutke“ (Tarcus 1996.), „Spiralno nasleđe“ (ITMM 2000.), „Propeleri tame“ (PGP-RTS 2008).
Album „Kamene lutke“ je na konkursu Radio France International 1998. godine ušao u finale. Kanal Tvid je nastupao u svim većim gradovima u Srbiji, a jedan od najznačajnijih je „NS Plus unplugged“, kao i nastup na EXIT festivalu 2009. godine. Svira klavijature, gitaru, bas gitaru I bubnjeve. Od 2011. godine nastupa sa džez-rok sastavom „Jam Factory“. Komponuje i muziku za decu (nagrade na „Svetosavskom festivalu dečje pesme“ u Banja Luci), muziku za pozorišne predstave (nagrade na „Majskim igrama“ u Bečeju). Godine 2013. objavio CD izdanje „Vaudi s’ ljubavlju“ u saradnji sa Nacionalnim savetom Slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, kao aranžer, producent i multinstrumentalista. Gostovao kao klavijaturista na nekoliko izdanja srpskih rok bendova kao što su „Obojeni program“, „Instant Karma“, „Oružjem protivu otmičara“ i izvođača pop muzike, između ostalih Lejle Hot, Olivera Katića i dr.
Producirao i snimao više afirmisanih bendova i izvođača – „Obojeni program“, „Overdrive“, „Zbogom Bruce Lee“, „Exodus“, „Mist“, „Darkwood Dub“, „Koktel band“, „Filip Žmaher“ i dr.
Kao sound engineer, radio na EXIT festivalu (Main stage, Fusion stage, Explosive stage i Exit Live stage), na Antifa festivalu u Zrenjaninu, Sziget festivalu u Budimpešti, kao i pojedinačne koncerte – „Atomsko sklonište“ (Cro), „Rambo Amadeus“ (Mn), „Neverne bebe“, „Smak“, „Veliki prezir“, „Stillness“ (Cro), „Jacinto Canek“ (Ita), „Valentino“ (BiH), „Kerber“, „Overdrive“ i mnoge druge koncerte.
Godine 1995. otvorio prvi profesionalni tonski studio, (24-kanalni digitalni) i prvu zvaničnu izdavačku kuću u Zrenjaninu – „Tarcus“, koje je ugasio 1998., zbog političkih pritisaka.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2004.
Broj indeksa: 68/2004
Departman-odsek i smer: Muzikologija
E-mail adresa: cvetazuz@yahoo.com
Web adresa:

Završila sam nižu i srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ na vokalno-instrumentalnom odseku (flautista), a potom sam 2010. godine diplomirala muzikologiju. Bavim se solističkim i horskim pevanjem, a zaposlena sam na mestu muzičkog urednika radija „Beseda“. Tokom studija sam radila u novinarskim radionicama pri muzičkim festivalima i takmičenjima, a 2011. godine bila sam volonter na festivalu „Mladi umetnici Bajrojta“ u Nemačkoj.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1998/1999.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzička umetnost/Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: bubilins@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2010.
Broj indeksa: 65/10
Departman-odsek i smer: Departman muzičke umetnosti
E-mail adresa: joces92@yahoo.com
Web adresa:

Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2004.
Broj indeksa: 68/2004
Departman-odsek i smer: Departman muzičke umetnosti, Muzikologija
E-mail adresa: cvetazuz@yahoo.com
Web adresa:

Završila sam nižu i srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ na vokalno-instrumentalnom odseku (flautista), a potom sam 2010. godine diplomirala muzikologiju. Bavim se solističkim i horskim pevanjem, a zaposlena sam na mestu muzičkog urednika radija „Beseda“. Tokom studija sam radila u novinarskim radionicama pri muzičkim festivalima i takmičenjima, a 2011. godine sam bila volonter na festivalu „Mladi umetnici Bajrojta“ u Nemačkoj.

Categories
Članovi H

HGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2003.
Broj indeksa: 56/2003
Departman-odsek i smer: Muzički, OMP
E-mail adresa: marijahajnal9@gmail.com
Web adresa: www.sarenivokali.org

Zaposlena u Gimnaziji „Veljko Petrović“ u Somboru kao profesor muzičke kulture. Od 2003. godine radi kao dirigent Dečijeg hora „Vojislav-Voja Ilić“ Somborskog pevačkog društva, a od 2010. godine kao dirigent Gradskog dečjeg hora „Šareni vokali“. Umetnički je direktor Dečjeg muzičkog festivala „Šareni vokali“ u Somboru.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1988.
Broj indeksa: 30/88
Departman-odsek i smer: Muzički departman – opšta muzičke pedagogija
E-mail adresa: sandra@melodium.org
Web adresa: www.melodium.org / www.teacheraleksandra.org

Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu je diplomirala 1993. godine, a u procesu je sticanja zvanja mastera muzičke umetnosti. Magistrirala je menadžment u obrazovanju 2012. godine na ACIMSI departmanu Univerziteta u Novom Sadu. Pedagošku karijeru je započela kao nastavnik muzičke kulture u OŠ „Žarko Zrenjanin“, a najznačajnije iskustvo je stekla radeći pet godina kao kao nastavnik muzike u Internacionalnoj školi „E. L. C.“ u Bangkoku (Tajland). Godine 2003. osniva školu muzike „Melodium“ u Novom Sadu kojom do danas rukovodi. Autor je originalnih „Melodium“ programa za predškolsku decu, kojima je do danas muzički edukovano oko 2.000 polaznika, svih uzrasta. Osnovala je prvi šouhor (showchoir) u Srbiji „Melodium SHOW hor“ 2008. godine, koji je vodila do 2011 godine. Sa učenicima škole je učestvovala na preko 200 javnih nastupa, radio i TV snimanja. Medijsko iskustvo je stekla u radio stanici „Pan Radio“ i kao muzički saradnik na RTVNS, Redakcija prenosa i spoljnih snimanja. Kao prateći vokal, snimila je mnoge pesme za domaće pevače, pop i rok grupe, a kao glavni vokal za brojne radijske spotove, džinglove, TV reklame i pesme za decu. Kao kompozitor pesama za decu, učestvovala je na mnogim muzičkim festivalima u Srbiji i prostorima bivše SFRJ. Neke pesme su nagrađene prvim i drugim nagradama. U njenom opusu je muzika za nekoliko pozorišnih predstava za decu i odrasle. Novije pesme za decu se nalaze na 7 CD kompilacija u “Melodium” produkciji i koriste kao didaktičko sredstvo u vrtićima širom Srbije. Volontira u Dnevnom boravku ŠOSO „Milan Petrović“, vodeći muzičke radionice za decu i mlade sa višestrukim poteškoćama u razvoju. Pohađala je kurseve, seminare i konferencije u zemlji i inostranstvu, kao što su Orff Meets Kodaly (Budapest, 2012), Kompetencije vaspitača za društvo znanja (Kikinda, 2012,) Elemental Music and Dance Pedagogy Orff-Schulwerk (Salzburg, 2011), Cantat, Showchoir (Novi Sad, 2011), Na putu ka dobu znanja (Sr. Karlovci, 2011), Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti (Subotica, 2011). Objavila je nekoliko naučnih radova iz oblasti muzičke pedagogije i pedagoškog menadžmenta u stručnim časopisima i zbornicima.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2003.
Broj indeksa: 57/2003
Departman-odsek i smer: Muzički odsek, smer opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: zbidalj@gmail.com
Web adresa: