Categories
Članovi D

DGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000.
Broj indeksa: 116/2000
Departman-odsek i smer: Grafičke komunikacije
E-mail adresa: tanjanja.ns@gmail.com
Web adresa: www.tanjadukic.com

Tatjana Dukić Počuč, diplomirani grafički dizajner.
Rođena 1981. godine u Novom Sadu. Završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu, likovni odsek, smer grafičke komunikacije u klasi prof. Boška Ševa, postdiplomske studije na istoj akademiji.
Radi kao freelance grafički i veb dizajner od 2003. godine za domaće i strane klijente od kojih najradije izdvaja: izdavačku kuću Futura publikacije, časopis za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao, Zavod za kulturu Vojvodine, nevladinu organizaciju Centar za regionalizam, Multimedijalni centar Led Art /Art klinika, INFANT festival, Regionalnu razvojnu agenciju Bačka. Član UPIDIV-a od 2005. godine. Izlagala u zemlji i inostranstvu.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2013
Broj indeksa: 144
Departman-odsek i smer: Muzički, violina
E-mail adresa: chvaka@hotmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1974.
Broj indeksa: 26
Departman-odsek i smer: Muzički/kompozicija
E-mail adresa: stevan.divjakovic@gmail.com
Web adresa:

Stevan Divjaković (1953), diplomirao je i magistrirao kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. R. Bručija. Od 1980. radio je kao profesor u Muzičkoj školi „Isidor Bajić” na predmetima – Harmonija, Kontrapunkt i Muzički oblici. U istoj školi je bio i direktor od 1992. do 1995. godine. Od 1995. godine bio je upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu; od 2003. godine radi na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu u zvanju profesora, a od 2006. godine je i direktor te ustanove. U periodu od 1987. do 1995. bio je umetnički direktor Novosadskih muzičkih svečanosti. Član je Udruženja kompozitora Vojvodine, čiji je svojevremeno bio i predsednik. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja kao što su nagrada „Petar Konjović“ (1982), prva nagrada na Konkursu Evropske radiodifuzne unije (EBU), organizovane od strane JRT za kompoziciju Svečana uvertira za simfonijski orkestar (1984), Povelja grada Novog Sada (1986), Oktobarska nagrada grada Novog Sada (1989) i dr. Posebno je uspešno od strane publike i kritike primljena Sinfonietta dramatica koja je štampana u Nemačkoj, a na Svetskom festivalu u Austriji – Insbruk bila obavezno delo u najvišoj takmičarskoj kategoriji. Muzički jezik Stevana Divjakovića u ranom opusu rezonirao je sa evropskim postmodernističkim trendovima u kojima su preovladale tehnike moderne. Ipak, u kasnijem stvaralaštvu primetan je zaokret kao umerenom izražavanju, sklonost ka tonalnim sazvučjima u kojima se primećuje kompozitorovo ubeđenje da je komunikacija sa publikom jedan od imperativa stvaranja. Pisao je solo pesme, klavirske kompozicije, kamerna i simfonijska dela, kao i muziku za pozorišne komade, a među najznačajnije opuse spadaju, osim pomenute Simfonijete, Koncert za hornu i gudački orkestar, Koncert za violinu i simfonijski orkestar, vokalno-instrumentalno delo Altum Silentium (Duboka tišina), Predsmrtna ljubavna pesma (balet-tejp), Kosovska elegija za kamerni sastav i glas, Simfonijska poema Feniks, opera Vladimir i Kosara itd.

Categories
Članovi Đ

ĐGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1994/1995
Broj indeksa: 03-28/4
Departman-odsek i smer: Muzikologija
E-mail adresa: Bogdandj@eunet.rs
Web adresa:

Bоgdаn Đаkоvić, muzikоlоg i hоrski dirigеnt (Nоvi Sаd, 1966), diplоmirао је nа оdsеku zа muzikоlоgiјu Fаkultеtа muzičkе umеtnоsti u Bеоgrаdu, а mаgistrirао nа Аkаdеmiјi umеtnоsti u Nоvоm Sаdu. Istrаživаnjа nа plаnu istоriје srpskе muzikе pоsvеćuје prоblеmu rаzvоја prаvоslаvnе crkvеnе muzikе u 19. i 20. vеku. Dоktоrsku disеrаtciјu pоd nаzivоm Funciоnаlni i stilskо-еstеtski еlеmеnti u srpskој duhоvnој muzici prvе pоlоvinе dvаdеsеtоg vеkа оdbrаniо је 2013 gоdinе.

Оsnоvао је 1987. gоdinе u Nоvоm Sаdu crkvеnо pеvаčkо društvо „Svеti Stеfаn Dеčаnski“, а pоtоm i hоr sаbоrnе crkvе „Svеti Gеоrgiје“ kојi i dаnаs vоdi. Pоvrеmеnо rаdi sа kаmеrnim hоrоm Аkаdеmiје umеtnоsti iz Nоvоg Sаdа, а оd 2009. gоdinе i sа fеstivаlskim hоrоm Kоtоr-Аrt-а (Crnа Gоrа). Dеluје u zvаnju rеdоvnоg prоfеsоrа zа stručnо umеtničku nаstаvnu оblаst Pоznаvаnjе hоrskе litеrаturе nа Аkаdеmiјi umеtnоsti u Nоvоm Sаdu. Оd 2006. gоdinе prеdаје izbоrnе prеdmеtе Umеtnоst i mеdicinа, Аrt tеrаpiја i Теrаpiја muzikоm nа Меdicinskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu. Usаvršаvао sе iz оblаsti hоrskоg dirigоvаnjа kоd Uvе Grоnоstаја (Uwe Gronostay) i Hаrtmutа Hеnšеnа (Hartmunt Haenchen) u Hаrlеmu (Hоlаndiја) 2003. gоdinе. Оd 2011. gоdinе оbаvlја funkciјu umеtničkоg dirеktоrа fеstivаlа Cantat Novi Sad kојi sе оrgаnizuје pоd pаtrоnаtоm Europe Cantat. Člаn је Rеgiоnаlnоg umеtničkоg оdbоrа (Regional Artistic Comittee) fеstivаlа Europe Cantat zа 2015. gоdinu u Pеčuјu. Biо је člаn Uprаvnоg оdbоrа Rаdiо Теlеviziје Vојvоdinе (2006-2011). Člаn је Мuzikоlоškоg društvа Srbiје, Оdеlјеnjа zа scеnskе umеtnоsti i muziku, Оdbоrа zа Мuzičkе vеčеri u Маtici srpskој i Меđunаrоdnоg udružеnjа zа prаvоslаvnu muziku (ISCOM) pri Теоlоškоm fаkultеtu u Јоеnsu (Finskа). Dоbitnik је nаgrаdе Iskrа kulturе iz оblаsti muzičkе umеtnоsti zа 2006. gоdinu, kојi mu је dоdеliо Zаvоd zа kulturu Vојvоdinе. Dо sаdа је оbјаviо prеkо tridеsеt studiја, stručnih tеkstоvа i prikаzа, čеtrdеsеtаk muzičkih kritikа, kао i čеtiri sаmоstаlnа kоmpаkt-diskа i јеdnо vidео-izdаnjе sа hоrоm Sаbоrnе crkvе sv. Gеоrgiје iz Nоvоg Sаdа.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1995 (osnovne studije) / 2000 (specijalističke studije) / 2001 (magistarske studije)
Broj indeksa: 20/95 (osnovne studije) / PD – 261 (magistarske studije)
Departman-odsek i smer: Muzički departman – klavir
E-mail adresa: bogdandjordjevic@yahoo.com
Web adresa: www.mrvproduction.com

Bogdan Đorđević je rođen 1977. godine u Novom Sadu. Bio je student u prvoj generaciji „nulte“ grupe – pripremne klase Akademije umetnosti u Novom Sadu za izuzetne talente i buduće studente u klasama prof. Kemala Gekića i prof. Jokut Mihailović kod koje je u junu 1995. godine vanrednim napredovanjem upisao redovne studije klavira. Kao student IV godine bio je dobitnik stipendije Fonda Univerziteta u Novom Sadu za mlade talente i uspešne studente kao jedini student sa muzičkog odseka. Dobitnik je II nagrade na Međunarodnom takmičenju „Petar Konjović“ – Beograd u kategoriji studenata 1997. godine. Diplomirao je 2000. godine u klasi prof. Kemala Gekića. Specijalističke umetničke studije završio je 2001. godine a nakon toga i magistarske umetničke studije 2006. godine u klasi prof. Rite Kinke. Ostvario je značajan broj solističkih koncerata i resitala, kao i nastupa sa orkestrom i kamernim sastavima u Novom Sadu (Sinagoga, Gradska kuća, SNP, Matica Srpska, Multimedijalni centar AUNS, Studio M, Ogranak SANU, FTN, Spomen zbirka Pavla Beljanskog), u Beogradu (Kolarčeva zadužbina, Galerija SANU, Galerija Artget, Centar lepih umetnosti – Guarnerius, SKC, Dom kulture studentski grad), u Somboru, Pančevu, Šapcu, Sremskim Karlovcima, Subotici, Zemunu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Sremskoj Kamenici, Bačkoj Palanci. Nastupao je u Italiji, Bosni i Hercegovini. Bio je aktivan učesnik na preko trideset majstorskih kurseva – Master Class – seminara i letnjih škola klavira u organizaciji Evropskog udruženja klavirskih pedagoga (EPTA), Panopticum musicum (YALE), Društva F. Šopen, Kolarčeve Zadužbine. Usavršavao se i sarađivao sa klavirskim pedagozima kao što su Arbo Valdma, Dušan Trbojević, Dubravka Jovičić, Aleksandar Serdar, Irina Kulikova. Realizovao je značajan broj snimaka za radio i televizijske stanice. Kao izvođač kompozicija za klavir J. S. Baha, snimio dokumentarni film u produkciji TV Novi Sad „Polifonija u kamenu“ (2000) u režiji Milana Belegišanina i sa glumcima Radojem Čupićem i Miodragom Petrovićem a kao izvođač kompozicija F. Lista emisiju „Rečju, slikom i muzikom“ (2003) u režiji Karolja Vičeka. Oktobra 2010. godine upisao je doktorske umetničke studije na Akademiji umetnosti Beograd – Kreativne Industrije (dramske – audiovizuelne umetnosti).