Categories
Članovi R

R

[sws_ui_toggle title=”Radaković, Nikola” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/userpic.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2002.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: muzički-klavir
E-mail adresa: nikolaradakovich@gmail.com
Web adresa:
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”Radošević, Jasna” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/userpic.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2005.
Broj indeksa: 74/2005
Departman-odsek i smer: Muzički departman – opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: jaca_jacica@hotmail.com
Web adresa:

Srednju muzičku školu završila je u Zrenjaninu, na instrumentalnom odseku, instrument klavir, kao redovan učenik, a kao vanredan, smer muzički saradnik-teoretičar. Akademiju umetnosti upisala 2005. godine, a diplomirala 2011, na smeru opšta muzička pedagogija, zvanje: profesor solfeđa i muzičke kulture. Pohađala je pijanističke kurseve kod profesora Vladimira Ogarkova, Svetlane Bogino, Biljane Gorunović i Ninoslava Živkovića.
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”Rajšić, Senka” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/userpic.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2011/2012.
Broj indeksa: 61/11
Departman-odsek i smer: Muzički departman; muzička pedagogija
E-mail adresa: senkarajsic@hotmail.com
Web adresa:
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”Rakočević, Selena” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/userpic.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2010.
Broj ideksa: M9
Departman-odsek i smer: Muzički departman
E-mail adresa: selena@rakocevic.rs
Web adresa:

Selena Rakočević gained the doctorate Dance and dance music of the Banat Serbs in the light of their mutual relationships in 2009 at the University of arts, Beograd. Fields of her professional interests are musical and dance tradition of Vojvodina in the light of the multicultural and multi-ethic context; ethnochoreology; music/dance relationships; contemporary music and dance. Selena Rakočević is a docent at the Department for Ethnomusicology, Faculty of Music, Beograd, as well at the Academy of Arts, University of Novi Sad. On both faculties she teaches Ethnochoreology.
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”Raleva, Maja” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/maja-raleva.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2012/2013. (master studije)
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Likovni umetnosti / Vajanje
E-mail adresa: malecko.art@gmail.com
Web adresa:

Diplomirala 2006. godine u Skoplju kod prof. Stanka Pavleskog. Priredila 5 samostalnih izložbi i učestvovala na preko 20 grupnih.
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”Rajačić, Nino” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/nino-rajacic.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1993.
Broj indeksa: 65/93
Departman-odsek i smer: Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: nino.rajacic@gmail.com
www.ninorajacic.com

Nino Rajačić je muzički pedagog, dirigent, kompozitor i dizajner zvuka sa više od 20 godina profesionalnog iskustva u raznim oblastima. Diplomirao je Opštu muzičku pedagogiju na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Stalno je zaposlen u Predškolskoj ustanovi u Zrenjaninu kao stručni saradnik za muzičko vaspitanje. Aktivno se bavi produkcijom muzike i zvučnih efekata u video igrama. Osniva 3 Peak Audio 2003. godine, intrenacionalni studio specijalizovan za pružanje kompletnih usluga vezanih za zvuk, muziku, produkciju glasova, implementaciju, miks i mastering u video igrama. Radio je na više od 50 naslova za oko 30 klijenata sa svih kontinenata. Pored ovoga uspešno se bavi komponovanjem muzike za film i medije, stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju i horskim dirigovanjem. Dobtinik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja sa Pevačkim društvom „Prepodobni Rafailo Banatski“, kojim diriguje od 1991. godine. Od maja 2012. godine radi kao predavač na SAE institutu u Beogradu.
[/sws_ui_toggle]