Categories
Članovi P

PGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1996.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, muzikologija
E-mail adresa: iraprodanovkrajisnik@gmail.com
Web adresa:

Dr Ira Prodanov Krajisnik, muzikolog, vanredni je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Objavila je četiri knjige Muzika i mediji (Akademija umetnosti, 2013, sa saradnicima), Muzika 20. veka (Akademija umetnosti, 2012), Klavirska muzika Karla Krombholca (Zavod za kulturu Vojvodine, 2009) i Muzika između ideologije i religije (Stylos, 2007). Autor je preko pedeset studija, muzičkih kritika, recenzija itd. Član je redakcije časopisa Zbornik za scenske umetnosti i muziku Matice srpske, Matičine sveske, kao i časopisa Interkulturalnost. Koordinator je Tempus projekta Evropske unije pod nazivom InMusWB u kojem je Akademija umetnosti partner. Više od deset godina radila je kao saradnik na Radio i Televiziji Novi Sad. Autor je brojnih radijskih emisija iz oblasti umetničke muzike i muzički saradnik više desetina televizijskih prenosa. Duži niz godina sarađivala je u organizaciji Festivala mladih umetnika u Bajrojtu, Nemačka gde je stekla sertifikat za menadžera u kulturi. Bavi se naučnim radom u oblasti istorije muzike. Realizovala je projekte pod pokroviteljstvom pokrajinskog i gradskog sekretarijata za kulturu usmerene na unapređenje nastavnih programa i kulturne politike. Bila je gost profesor na bukureštanskoj Muzičkoj akademiji, te na Akademiji za muziku u dramu u Vilniusu, Litvanija i na univerzitetima zemalja u okruženju. Učestvovala je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Na Devetom festivalu žena kompozitora na univerzitetu Indiana (Univ. Pensilvania, SAD, 2010) proglašena je za najboljeg predavača među preko 80 učesnika iz celog sveta. Bavi se prevođenjem.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Likovni, grafički dizajn
E-mail adresa: poptamaris@yahoo.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1978/1985.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Dramski odsek, intermedijalna režija
E-mail adresa: dizpopovic@open.telekom.rs
Web adresa:

Živko Popović je rođen 12. maja 1960. godine. Diplomirao je Intermedijalnu režiju (pozorište, film, televizija, radio) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1984. godine, u klasi profesora Vlatka Gilića, igranim filmom Prijatelji u produkciji Neoplanta-filma iz Novog Sada. Od kraja sedamdesetih godina pa do početka devedesetih režirao je na Televiziji Novi Sad, u Neoplanta-filmu i u Tera-filmu iz Novog Sada.
Zaposlio se 1985. godine kao asistent profesora Vlatka Gilića na predmetu Intermedijalna režija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde radi neprekidno do danas. Magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu završio je 1999. godine magistarskim radom iz komparativne književnosti, a doktorsku tezu iz oblasti filmologije odbranio je 2001. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Redovni je profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, angažovan je u radu na predmetima iz užih oblasti teatrologija i filmologija.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2006.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer:
E-mail adresa: proledrag@gmail.com
Web adresa:

Rеprеzеntаtivnе rеfеrеncе:
Europäische Responsivität: Verschränkung der Gedächtnisse und Werte, Europa – geeint durch Werte? Die europäische Wertedebatte auf dem Prüfstand der Geschichte, (Hrsg. J. Feichtinger/M. Csáky) Bielefeld 2007. (str. 75-89.)
Ambivalenz der Europäisierung, in: Europa (er)finden – Kulturelle Identitäten in Europa, Hrsg. A. Barth/K. Schnelle/J. Ulbricht, Erfurt 2006 (str. 121-130.)
Rosenzweig and Levinas on Revelation of the Foreign, Philotheos, 12, Bеоgrаd 2012, (str. 133-142.)
Hegel 1807: Der phänomenologische Abschied von der Universalgeschichte, u: Gоdišnjаk filоzоfskоg fаkultеtа u Nоvоm Sаdu XXXII, Nоvi Sаd, 2007 (str. 65-80.)
Philosophy of Integral Human, u: (Re)Connecting Through Diversity: Canadian Pespectives, Belgrade 2011, ed. J. Novaković/S. Pajović/V. Gvozden (str. 75-87.)
Strаnоst bićа. Prilоzi fеnоmеnоlоškој оntоlоgiјi, Izdаvаčkа knjižаrnicа Zоrаnа Stојаnоvićа Nоvi Sаd, 2010
Humаnоst strаnоg čоvеkа, Izdаvаčkа knjižаrnicа Zоrаnа Stојаnоvićа Nоvi Sаd, 2011
Fеnоmеnоlоgiја kао filоzоfiја trаnscеndеnciје, Filоzоfskа istrаživаnjа, Hrvаtskо filоzоfskо društvо, Zаgrеb, Vоl. 32, 2012. br. 126, (str. 279-295.)
Pоvеsni stаtus Hеgеlоvе filоzоfiје unutаr Hајdеgеrоvоg nаcrtа dеstrukciје, Filоzоfskа istrаživаnjа 101, 2006. Zаgrеb, (str.115-133.)
Unutrаšnjе inоstrаnstvо. Filоzоfskа rеflеksiја rоmаntizmа. Srеmski Kаrlоvci/Nоvi Sаd 2013 (str 459.)
Usаvršаvаnjа: Јuni 2002. Humbоlt Univеrzitеt Bеrlin; Аvgust 2003 Vајmаr; Аvgust 2004 Vајmаr; Оktоbаr-dеcеmbаr 2005 Husеrlоv Аrhiv, Institut zа filоzоfiјu, Luvеn; Nоvеmbаr 2006, Institut zа filоzоfiјu Kаrl Frаncеns Univеrzitеt Grаc; Оktоbаr 2009, Institut zа filоzоfiјu, Kаrl Ruprеht Univеrzitеt Hајdеlbеrg;
Аpril-јuni 2010, Institut zа nаukе о čоvеku, BеčGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1996.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman – klavirski praktikum
E-mail adresa: parlic.branka@gmail.com
Web adresa: www.brankaparlic.com

Branka Parlić je diplomirala klavir na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu u klasi red. prof. Olge Mihailović. Usavršavala se na Letnjoj muzičkoj akademiji u Nici (Francuska) kod Pjera Sankana (Pierre Sancan), profesora pariskog Konzervatorijuma.
Posvećeno se bavi muzikom francuskog kompozitora Erika Satija od 1986. godine kao i Novom Muzikom 20. i 21. veka: minimalizmom i postminimalizmom.
Prva ploča na tlu bivše Jugoslavije sa klavirskim kompozijama Erika Satija Initiés, izašla je 1988. godine u izdanju M Produkcije Radio Novog Sada. Sa delima Satija, Glasa i drugih evropskih i američkih kompozitora, Branka Parlić je do sada nastupala u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji. Sloveniji, Nemačkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Austriji, Švajcarskoj, Holandiji i Engleskoj. Učestvovala je na brojnim muzičkim festivalima u regionu.
Premijerno izvodjenje Glasovog dela Branka Parlić je imala 2004. godine u Novom Sadu, a numera Metamorphosis br.2 koju je tada izvela, nekoliko godina se emitovala na prestižnom britanskom TV kanalu Classics FM, kao i spot HAOS engleskog slikara Charlesa Stuarta, inspirisan kompozicijom Gnossienne No.1 Erika Satija. Od januara 2011. dva spota sa muzikom Filipa Glasa i Arvo Perta emituju se na britanskoj C Music TV.
Godine 2006. u izdanju Muzičke produkcije B92 iz Beograda, izašao je CD Metamorphosis, na kome se nalaze kompozicije za solo klavir, američkog kompozitora Filipa Glasa. Uskoro treba da se pojavi vinil sa delima evropskih i američkih minimalista u Holandiji – izdanje holandske produkcije MWB Records.
Njeni koncerti imaju poseban vizuelni identitet (režija svetla i vizualizacije), kao i posebno dizajnirane koncertne flajere i plakate.
Kao aktivni pijanista, organizator koncerata, predavač i pedagog, već dugi niz godina, posvećeno se bavi promovisanjem Nove Muzike.
Radi na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Od 2006. godine deluje i kao umetnički direktor koncertnog serijala posvećenog Novoj Muzici, pod nazivom Nove Uši za Novu Muziku u Novom Sadu.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000.
Broj indeksa: 81/2000
Departman-odsek i smer: Likovni, slikarstvo
E-mail adresa: gparigros@gmail.com
Web adresa:

Diplomirala u klasi prof. Milana Blanuše. Izlagala na više od 20 grupnih i 3 kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Zaposlena u Predškolskoj ustanovi Zrenjanina kao stručni saradnik za likovno vaspitanje. Bavi se slikanjem, grafičkim dizajnom, ilustracijom i street artom. Osnivač je UA – Umetničke asocijacije Zrenjanin.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1998.
Broj indeksa: 72/98
Departman-odsek i smer: Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: brankopavlovic@stcable.net
Web adresa:

U radnom odnosu od 1. 9. 2008. godine. Trenutno radim u tri osnovne škole sa normom od 90% u Bačkoj Topoli i Bajši („Nikola Tesla“, „Čaki Lajoš“, „Bratstvo jedinstvo“). Primljena sam na neodređeno.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1992.
Broj indeksa: 42/92
Departman-odsek i smer: Kompozicija
E-mail adresa: ivana53cic@gmail.com
Web adresa:

Živim i radim u Zrenjaninu u OŠ “Dositej Obradović”. Udata sam i imam 2 ćerke.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2011.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman – Kompozicija
E-mail adresa: milanpthecharming@gmail.com
Web adresa:Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2011.
Broj indeksa: 91/11
Departman-odsek i smer: Likovni, vajarstvo
E-mail adresa: jelenaprokopovic92@hotmail.rs
Web adresa:

Studentkinja prve godine likovnog odseka, smer vajarstvo. Pohađala sam Srednju prehrambeno-šumarsku i hemijsku školu u Sremskoj Mitrovici, smer: Tehničar za zaštitu životne sredine.