Categories
C Članovi

CGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1992
Broj indeksa: 03/24/28
Departman-odsek i smer: Muzički, gudački (violina)
E-mail adresa: santinazr@gmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1997/2004
Broj indeksa: 69/97
Departman-odsek i smer: Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: natasacrnjanski@live.com
Web adresa:

Nataša Crnjanski je diplomirala na AUNS na Odseku za opštu muzičku pedagogiju. Tokom studija bila je dobitnik Izuzetne nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studija, kao i stipendije norveške vlade. Magistarsku tezu pod nazivom Gudački kvarteti (XI-XV) Dmitrija Šostakoviča sagledani kroz prizmu semiotičke analize, pod mentorstvom prof. Miloša Zatkalika, odbranila je 2008. godine. Učestvovala je na brojnim međunarodnim skupovima, muzičkim projektima i studijskim putovanjima (Ohridsko leto, Makedonija,1998; Camerata Academica, Srbija, 1998; Campus Cantat, Nemačka, 2001; Festival junger Künstler Bayreuth, Nemačka, 2003, Europa Cantat, Slovenija, 2007; Music Theory and Analysis, Beogradu 2009, 2011; A European music-specific approach to quality assurance and accreditation, AEC Accreditation Committee, BiH, 2011; Innovative Conservatoire, Republika Srpska, 2011, učesnik je projekta Pokrajinske Vlade i Univerziteta u Novom Sadu „Internacionalizacija Univerziteta u Novom Sadu – internationalisation@home, 2013/2014. godine). Osim radova koji su štampani u zbornicima, domaćim i inostranim časoposima, autor je monografije Muzička semiotika kroz D-S-C-H koja se nalazi među prvim studijama o muzičkoj semiotici na našim prostorima. Zaposlena je na mestu asistenta na Katedri za kompoziciju i stručno-teoretske predmete. Trenutno završava doktorsku disertaciju na temu Prokofjev i muzički gest – klavirske sonate.  Govori, čita i piše engleski i nemački jezik.

Objavljene monografije i stručni radovi:

  • Nataša Crnjanski, Muzička semiotika kroz D-S-C-H, Zadužbina Andrejević i Akademija Umetnosti, Beograd-Novi Sad, 2010. ISBN 978-86-7244-892-4
  • Nataša Crnjanski, „Od gesta do značenja u muzici (kroki teorije o muzičkom gestu)“, Zbornik Matice Srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 43, Novi Sad, 2010. ISBN  0352-9738
  • Nataša Crnjanski „Metaforična muzika i muzička metafora“, Muzička teorija i analiza, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2010. ISBN  978-86-6051-062-6.
  • Nataša Crnjanski „Idiosinkratički gestovi u klavirskim sonatama Sergeja Prokofjeva“, Zbornik Radova Akademije Umetnosti, Novi Sad, 2013, str. 135-149. ISSN 2334-8666 COBISS.SR-ID 279905031
  • Nataša Crnjanski i Ira Prodanov Krajišnik, „Identity of rhetorical gesture in music“, Histories and Narratives of Music Analysis (ed. Dennis Collins, Miloš Zatkalik, Milena Medić), Cambridge Scholars Publishing, 2013, ISBN (10): 1-4438-5028-4, ISBN (13): 978-1-4438-5028-5.

Categories
Č Članovi

ČGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: klavir
E-mail adresa: mpianoya@wanadoo.fr
Web adresa: www.mladencolic.com

Zaposlena u Gimnaziji „Veljko Petrović“ u Somboru kao profesor muzičke kulture. Od 2003. godine radi kao dirigent Dečijeg hora „Vojislav-Voja Ilić“ Somborskog pevačkog društva, a od 2010. godine kao dirigent Gradskog dečjeg hora „Šareni vokali“. Umetnički je direktor Dečjeg muzičkog festivala „Šareni vokali“ u Somboru.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2005.
Broj indeksa: 77/2005
Departman-odsek i smer: Muzički; opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: katarinacuc@yahoo.com
Web adresa:
Categories
Ć Članovi

Ć