Categories
Članovi H

HGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2003.
Broj indeksa: 56/2003
Departman-odsek i smer: Muzički, OMP
E-mail adresa: marijahajnal9@gmail.com
Web adresa: www.sarenivokali.org

Zaposlena u Gimnaziji „Veljko Petrović“ u Somboru kao profesor muzičke kulture. Od 2003. godine radi kao dirigent Dečijeg hora „Vojislav-Voja Ilić“ Somborskog pevačkog društva, a od 2010. godine kao dirigent Gradskog dečjeg hora „Šareni vokali“. Umetnički je direktor Dečjeg muzičkog festivala „Šareni vokali“ u Somboru.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1988.
Broj indeksa: 30/88
Departman-odsek i smer: Muzički departman – opšta muzičke pedagogija
E-mail adresa: sandra@melodium.org
Web adresa: www.melodium.org / www.teacheraleksandra.org

Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu je diplomirala 1993. godine, a u procesu je sticanja zvanja mastera muzičke umetnosti. Magistrirala je menadžment u obrazovanju 2012. godine na ACIMSI departmanu Univerziteta u Novom Sadu. Pedagošku karijeru je započela kao nastavnik muzičke kulture u OŠ „Žarko Zrenjanin“, a najznačajnije iskustvo je stekla radeći pet godina kao kao nastavnik muzike u Internacionalnoj školi „E. L. C.“ u Bangkoku (Tajland). Godine 2003. osniva školu muzike „Melodium“ u Novom Sadu kojom do danas rukovodi. Autor je originalnih „Melodium“ programa za predškolsku decu, kojima je do danas muzički edukovano oko 2.000 polaznika, svih uzrasta. Osnovala je prvi šouhor (showchoir) u Srbiji „Melodium SHOW hor“ 2008. godine, koji je vodila do 2011 godine. Sa učenicima škole je učestvovala na preko 200 javnih nastupa, radio i TV snimanja. Medijsko iskustvo je stekla u radio stanici „Pan Radio“ i kao muzički saradnik na RTVNS, Redakcija prenosa i spoljnih snimanja. Kao prateći vokal, snimila je mnoge pesme za domaće pevače, pop i rok grupe, a kao glavni vokal za brojne radijske spotove, džinglove, TV reklame i pesme za decu. Kao kompozitor pesama za decu, učestvovala je na mnogim muzičkim festivalima u Srbiji i prostorima bivše SFRJ. Neke pesme su nagrađene prvim i drugim nagradama. U njenom opusu je muzika za nekoliko pozorišnih predstava za decu i odrasle. Novije pesme za decu se nalaze na 7 CD kompilacija u “Melodium” produkciji i koriste kao didaktičko sredstvo u vrtićima širom Srbije. Volontira u Dnevnom boravku ŠOSO „Milan Petrović“, vodeći muzičke radionice za decu i mlade sa višestrukim poteškoćama u razvoju. Pohađala je kurseve, seminare i konferencije u zemlji i inostranstvu, kao što su Orff Meets Kodaly (Budapest, 2012), Kompetencije vaspitača za društvo znanja (Kikinda, 2012,) Elemental Music and Dance Pedagogy Orff-Schulwerk (Salzburg, 2011), Cantat, Showchoir (Novi Sad, 2011), Na putu ka dobu znanja (Sr. Karlovci, 2011), Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti (Subotica, 2011). Objavila je nekoliko naučnih radova iz oblasti muzičke pedagogije i pedagoškog menadžmenta u stručnim časopisima i zbornicima.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2003.
Broj indeksa: 57/2003
Departman-odsek i smer: Muzički odsek, smer opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: zbidalj@gmail.com
Web adresa: