Categories
Članovi M

MGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2012.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: muzički, muzikologija
E-mail adresa: milanmuz@gmail.com
Web adresa:

Milan Milojković je rođen u Zaječaru (Srbija) 20. 04. 1986. godine. Nakon završene SMŠ Josip Slavenski u Beogradu (2006), započinje studije muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija. Do sada je objavio više radova u različitim izdanjima, kao što su zbornici studentskih radova Od Platona do Džona Zorna, Likovi i lica muzike i Muzikološke perspektive, međunarodni časopis za muziku Novi zvuk, zbornik radova Copy, Paste, Mine, Yours (Beč), časopis Treći program, Zbornik radova posvećen Nikoli Hercigonji kao i web portal Nezavisnost, Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku itd. Krajem 2010. godine, objavio je studiju o muzici Maksa Regera pod nazivom Sempre con tutta forza, a 2013. godine i studiju Analiza jezika napisa o muzici (Srbija u Jugoslaviji 1946-1975). Učestvovao je na simpozijumima kao što su Međuratna muzika Zapadnog Balkana (Beograd), Hajdn u Londonu (Beograd), Copy, Paste, Mine, Yours (Beč), Music and paper, music and screen (Beograd), Dani Vlade S. Miloševića (Banja Luka), Umetnost i mediji (Opatija), The Culture of Tito’s Yugolsavia (Beč) itd. Trenutno radi kao asistent na katerdi za muzikologiju Akademije umetnosti u Novom Sadu i jedan od muzičkih urednika na III programu Radio Beograda.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1996 OMP; 1999 Solo pevanje
Broj indeksa: 150/99
Departman-odsek i smer: OMP; Solo pevanje
E-mail adresa: maestro@marinkovic-arts.at
Web adresa:

Nenad Marinkovic, rođen u Novom Sadu, stekao je prva muzička iskustva kao instrumentalista (Tambura, Gitara). U muzičkoj skoli „Isidor Bajić“ zavrsio je Teoretski odsek i odsek za solo pevanje. Studirao na AU u Novom Sadu na teoretskom odseku. Studije solo pevanja započinje u Beogradu kod Radmile Bakocević, a nastavlja na AU u Novom Sadu u klasi Milice Stojadinović. Usavršavao se kod eminentnog srpskog baritona Nikole Mitića. U operi Srpskog narodnog pozorišta debituje 2000. godine kao Mladi Ciganin (Rahmanjinov: Aleko). Između ostalog, nastupao je u operama Travijata, Rigoletto, Madam Butterfly, Macbeth.
Od 2005. godine živi i radi u Beču gde kao član i solista „Arnold Schönberg“ hora nastupa na koncertima širom sveta, kao i u operskim produkcijama u Theater an der Wien. Nastupao je na festivalima Aix en Provance, Styriarte-Graz; Salzurger Festspiele, pod vođstvom dirigenata kao sto su: Nikolaus Harnoncourt, Claudio Abbado, Ricardo Mutti, Daniel Harding. Zahvaljujući velikom opsegu glasa nastupa i u baritonskim ulogama, između ostalih kao „Jimm“ (Gershwin: Porgy and Bess) i „Cirkuski Indijanac“ (Smetana: Prodana Nevesta, sa Nikolaus Harnancourt-om).
U Theater an der Wien nastupa solistički i uz Plasida Dominga u Katanovoj Operi Il postino, „Dr. Javelliont“ (Poulenc: Dijalozi Karmelićanki) pod dirigentskom palicom Bertrand de Billy-a, kao i u Verdijevim Rigoletu i Travijati u okviru festivala „Wiener Festwochen“, pod vođstvom Omer Meir Welber-a.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2008.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman, muzikologija
E-mail adresa: marijamaglov@gmail.com
Web adresa:

Marija Maglov (1989, Beograd) osnovne studije muzikologije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2012). U toku studija učestvovala je u organizaciji različitih studentskih projekata (Veče Stravinskog, Šubert – Smrt i devojka, Forum studenata muzikologije) i pisala za Bilten festivala Nomus (2010 – 2012). Bila je članica Studentskog parlamenta (2010/11). Dobitnica je Stipendije za studijska putovanja fondacije Exit za boravak na ,,Festivalu mladih umetnika’’ u Bajrojtu (2010). Takođe je dobitnica Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u studiranju (2010, 2011 i 2012), kao i stipendije Fonda za mlade talente – Dositeja (2011/12).Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2001.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Kompozicija
E-mail adresa: rajkomaksimovic88@gmail.com
Web adresa: www.rajko-maksimovic.net

Rođen je 1935. Studije kompozicije, u klasi prof. Predraga Miloševića, na Muzičkoj akademiji u Beogradu, završio je 1961, a magistraturu 1965. godine. Bio je profesor kompozicije i orkestracije na Muzičkoj akademiji, do svoga penzionisanja – 2001. godine. Nekoliko godina bio je i profesor FDU, na Katedri za snimanje i dizajn zvuka, a takođe i profesor kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2001 – 2004). Glavna dela su mu iz oblasti horske i horsko-orkestarske muzike: „Kad su živi zavideli mrtvima“, 1963; „Iz tmine pojanje“, 1975; „Buna protiv dahija“, 1978/2004; „Testamenat vladike crnogorskog P. P. Njegoša“, 1986; „Pasija Svetoga kneza Lazara“, 1989; „Iskušenje, podvig i smrt Svetog Petra Koriškog“, 1994.; Među delima za kamerne sastave i za kamerni orkestar, ističu se solo-kantata „Možda spava“, „Partita Concertante“, „Prelid za prepodne jednog fauna“ i „Igra učetvoro“ a među orkestarskim Klavirski koncert, „Muzika postajanja“ i Diptih („Not to Be or to Be?“ + „Eppur si muove“). Dela su mu izvođena u zemlji i inostranstvu a tu naročito treba izdvojiti: „Pasija Svetoga kneza Lazara“, na festivalu „Muzičke nedelje“ u Turu, (Fr), 1989, sa našim solistima i horom, Jermenskim orkestrom i dirigentom Darinkom Matić-Marović; „Testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša“, na Svetskom festivalu pravoslavne muzike, u Petrogradu, 1996, sa Kapela „Glinka“ i Vladislavom Černušenkom; Maksimović je dobio brojne nagrade, među kojima Hristićevu za Klavirski koncert, Mokranjčevu za „Testamenat“, (verzija a cappella), Oktobarsku za „Pasiju“ i Vukovu za životno delo. Do sada je imao tri uspela i zapažena autorska koncerta (1987, 1996 i 2006) u sali KNU. TV Novi Sad je snimila 50-minutni film o njegovom radu i delima. Glavna dela su mu svojevremeno bila na LP pločama; 2002 PGP RTS je izdala njegov tripli CD, a 2009 još dva singla sa njegovim najvažnijim delima. Napisao je i objavio memoarsko-auotobiografsku trilogiju „Tako je to bilo“ (1998 – 2002) a 2008, u saradnji sa Milošem Jevtićem (pitanja i odgovori) – „Govor muzike“. Takođe, napisao je studiju „Šire o modusima“, kao i udžbenik za studente FDU – „Osnovi notne pismenosti“.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2002
Broj indeksa: 61/2002
Departman-odsek i smer: Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: zunga23@gmail.com
Web adresa:

Rođena je u Novom Sadu 18. 09. 1983. godine. Osnovnu školu „Dositej Obradović“ i Muzičku školu „Josif Marinković“ (nižu i srednju) završila je u Zrenjaninu. Upisala je studije muzičke umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek Opšta muzička pedagogija 2002. godine. Studije je završila u redovnom apsolventskom roku školske 2006/2007. godine sa prosečnom ocenom 9,51, a započela profesionalnu karijeru u ŠOMO „Stevan Hristić“ u Bačkoj Palanci. Bila je učesnik akreditovanih seminara vezanih za metodiku nastave solfeđa, muzičke kulture i horskog dirigovanja u Beogradu i Novom Sadu. Trenutno radi kao korepetitor klasičnog baleta na određeno vreme u Baletskoj školi „Dimitrije Parlić“ u Pančevu, izdvojeno odeljenje u Zrenjaninu. Dobro poznaje engleski jezik, a služi se francuskim i nemačkim.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2004.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Likovni, Katedra za vajarstvo
E-mail adresa: mlademmr@gmail.com
Web adresa: www.mladenmarinkov.rs

Mladen Marinkov je rođen 9. juna 1947. godine u Novom Sadu. Diplomirao na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo, 1973. godine. Poslediplomske studije završio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1974. godine. Član je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Boravio je u više zemalja Evrope na studijskim putovanjima: Italiji, Velikoj Britaniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj… Kao dobitnik stipendije Moše Pijade boravio u Grčkoj. Tokom svog dugogodišnjeg umetničkog rada prisutan je kao učesnik na mnogim značajnim likovnim manifestacijama, žiriranim i revijalnim, u zemlji i inostranstvu o čemu govori veliki broj njegovih izložbi, samostalnih i kolektivnih. Uspešno učestvuje na javnim konkursima za spomeničku skulpturu i realizuje više spomenika u bronzi, na prostoru naše zemlje i bivše Jugoslavije. Dobitnik je značajnih likovnih nagrada, Oktobarska nagrada grada Novog Sada… Predstavnik je svoje zemlje na nekoliko velikih likovnih izložbi i međunarodnih bijenala, kao što je Venecijansko bijenale, međunarodno bijenale „Peštanske izložbe skulpture malog formata“… Poslednjih nekoliko godina deo svoje umetničke i pedagoške aktivnosti uporedo sa skulptorskom, usmerava i na umetničku fotografiju i video projekte.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2010.
Broj indeksa: 2/10
Departman-odsek i smer: Muzički odsek, kompozicija
E-mail adresa: getmoll@gmail.com
Web adresa:

Đorđe Marković je student kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Zorana Mulića. Aktivan je na novosadskoj sceni improvizovane muzike. Završio je studije filozofije i više godina radio kao novinar. Povremeno objavljuje tekstove i eseje o muzici.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2008.
Broj indeksa: M9
Departman-odsek i smer: Dramski departman / av mediji / produkcija
E-mail adresa: sonja.markovic@mail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1976/1980.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Gluma (1976), Režija (1980)
E-mail adresa: proces@yahoo.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1998.
Broj indeksa: 86/98
Departman-odsek i smer: Muzički/etnomuzikologija
E-mail adresa: boyan_milinkovic@yahoo.com
Web adresa: www.bojanmilinkovic.com


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1978.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, odsek za klavir, harfu i orgulje
E-mail adresa: marinamapostolovic@open.telekom.rs
Web adresa: www.marinamilicapostolovc.com

Marina Milić-Apostolović je svoje školovanje vezala za Novi Sad (prof. Evgenije Timakin i prof. Arbo Valdma) i London (Džon Lil). Sa 16 godina, kao najmlađi student Akademije umetnosti u Novom Sadu, bila je solistkinja na otvaranju Vojvođanske filharmonije, pod dirigentskom palicom Ilmara Lapinša. „Snažna ličnost koja moćno izvodi najgrandioznija dela klavirske literature“ – kritika je Marininog diska „Romantični barok“, izdatog u Velikoj Britaniji 2002. godine. Sećanje na jedno krstarenje je bila najprodavanija ploča na P&O krstarenju po Norveškoj 2001. Prve dve ploče, „Slovenski klavir“ i „Dve sonate“ producirao je Rik Vejkman. Kreirala je specijalne diskove i DVD zapise za najmlađe. U pobratimljenom gradu Noriču pre 13 godina pokrenula je „Pol Kros memorijalni koncert“ koji je postao platforma za istaknute soliste sa AUNS. Takođe je inicirala i sprovela ciklus „Upoznajmo kompozitora“ i predstavila srpske autore kao što su Dušan Radić, Dejan Despić, Vasilije Mokranjac, kroz koji su se studenti kompozicije, muzikologije i izvođaštva lično upoznali, savetovali sa kompozitorima ili članovima njihove najuže porodice. Povodom proslave 30 godina AUNS, inicirala je i vodila „Karneval životinja“ zajednički projekat muzičkog, likovnog i dramskog odseka, što je bio redak ujedinjeni poduhvat tri odseka, kako u sadržaju, tako i u načinu prezentacije. Organizovala je jubilej violinistkinje Marine Jašvili, prvog profesora violinske katedre akademije. U Londonu je 1991. godine osnovala Fond „Laza Kostić“, čiji je cilj promovisanje srpske kulture i tradicije u svetu na najvišem nivou. Ugledni profesori AUNS, poput dizajnera Atile Kapitanja, pijaniste Milana Miladinovića, režisera Nikite Milivojevića, kao i istaknuti studenti uključeni su u rad Fonda kroz projekte u Glob pozorištu, Steinvej Holu i drugim prestižnim ustanovama u svetu. Radila je i kao dopisnik Bi Bi Radija (World Service) i kao urednik komentator na Radio Novom Sadu. Za zalaganje za prodor srpske klavirske muzike u svetu kroz takmičenja kao direktor „Karić takmičenja“ u Londonu i Tanbridž Velsu dobila je priznanje EPTE 2000, a 2001. godine medalju Vukove zadužbine. Redovni je profesor kamerne muzike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2001.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: muzički, duvački, flauta
E-mail adresa: ksenija_mijatovic@yahoo.com
Web adresa: www.nswindquintet.com

Rođena je 1982. godine u Somboru, gde je i završila Osnovnu muzičku školu „Petar Konjović“ u klasi Anice Sokola. Godine 1997. upisala je srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu u klasi Aleksandra Đurića. Između 1995. i 2001. godine, učestvovala je na mnogim takmičenjima, sa zapaženim rezultatima: III nagrada na takmičenju „Petar Konjović“ (Beograd), specijalna nagrada na Republičkom takmičenju (Beograd), III nagrada na Međunarodnom takmičenju kamernih sastava (Balašiđarmat – Mađarska), kao i niz prvih nagrada na raznim festivalima. Takođe je dobitnik povelje „Novosadski anđeli“ i nagrade Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Kao solista nastupila je sa srednjoškolskim simfonijskim orkestrom povodom proslave devedesetogodišnjice škole „Isidor Bajić“. Akademiju umetnosti u Novom Sadu, upisala je 2001. godine u klasi Laure Levai-Aksin. Dobitnik je I nagrade (100 bodova) na međunarodnom takmičenju mladih muzičara u Ohridu, „Ohridski biseri“. Nastupala je u Somboru, Novom Sadu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Palanci… U okviru tradicionalnih projekata Akademije umetnosti, nastupila je kao solista uz pratnju Simfonijskog orkestra Akademije umetnosti. Snimala je za RTV Novi Sad. Svirala je i u velikom broju kamernih sastava, od kojih se izdvajaju duvački kvintet „Kvartet“ i trio „Pozitiv“. Kao član ovih ansambala osvojila je niz I nagrada, od kojih se izdvaja I nagrada sa triom „Pozitiv“ na Međunarodnom takmičenju „Citta di Padova“ 2004. godine, gde su bili veoma zapaženi i dobili priliku da sviraju celovečernji koncert 2005. godine u Padovi. Godine 2007. je dobila sertifikat „Associated Board of Royal Scools of Music“ za instruktora flaute za Jugoistočnu Evropu. Sa trijom „Pozitiv“ je položila ispit iz kamerne muzike (Advanced Level) koji organizuje Associated Board of Royal Scools of Music. Pohađala je majstorske kurseve kod Mihaela Martina Koflera (Austrija), Sofi Šerije (Francuska), Janoša Balinta (Mađarska), Iceša Gergelja (Mađarska), Borisa Previšića (Švajcarska), kao i majstorski kurs iz kamerne muzike kod profesora Norberta Girlingera (Austrija). Trenutno radi kao profesor flaute, kamerne muzike i čitanja s lista u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Njeni učenici su osvojili preko 30 prvih nagrada na međunarodnim, domaćim i Republičkom takmičenju. Takođe su veoma zapaženi nastupi kamernih sastava na koncertima u Noriču (Engleska) 2008. i 2010. godine, kao i u Velenju (Slovenija) 2011. godine. Student je master studija iz flaute na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi Laure Levai-Aksin. Član je orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu (pikolo flauta), Vojvođanskog simfonijskog orkestra (solo flautista), trija „Furioso“ – flauta, violina, klavir i Novosadskog duvačkog kvinteta.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2001.
Broj indeksa: 26/2001
Departman-odsek i smer: Gudački – violina
E-mail adresa: draganam.milosevic@yahoo.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2005.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman-smer, muzička pedagogija
E-mail adresa: ksenija.milosevic@yahoo.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1999.
Broj indeksa: 74/99
Departman-odsek i smer: Departman muzičke umetnosti
E-mail adresa:
Web adresa:

Nakon završetka Srednje muzičke škole „Isidor Bajić“ (vokalno-instrumentalni smer), nastavila obrazovanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer Opšta muzička pedagogija. Na istom fakultetu je 2011. godine završila i odbranila master rad u klasi prof. Tatjane Ostojić.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1983.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Dramski odsek, Gluma na srpskom jeziku
E-mail adresa: keti@arthaus.info
Web adresa: