Categories
Članovi T

T

[sws_ui_toggle title=”Tot, Andraš” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/userpic.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: upis: 2010.
Broj indeksa: 20/10
Departman-odsek i smer: Muzički, gudački (violina)
E-mail adresa: andrarstoth991@gmail.com
Web adresa:
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”TAJJ, Gudački kvartet” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/02/tajj.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1993.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman/gudački odsek
E-mail adresa: tikalmar@eunet.rs
Web adresa: www.tajjquartet.com

„okupljene u vremenu kada se novo retko rađa,
sjedinjene zajedničkom idejom i mislima
predstavljamo staru i novu muziku
na način blizak savremenom slušaocu
poštojući tradiciju, a ugrađujući ritam savremenog života
ovo je slika našeg doba, našeg života
ovo je naša muzika…
TAJJ“

Gudački kvartet TAJJ je osnovan u Novom Sadu u maju 1997.godine u sastavu:
Aleksandra Krčmar Ćulibrk – I violina, Jovanka Mazalica – II violina, Jelena Filipović – viola i Timea Kalmar – violončelo.
Sabirajuči stečena iskustva sa istaknutim umetnicima, kao što su  Ami Flammer, Ištvan Varga, Arnold Steinhard, Sandor Devich, kao i sa članovima Amadeus kvarteta, Alban Berg kvarteta, Bartok kvarteta, Chilingiran kvarteta, Daniel kvarteta, Medici kvarteta, Janaček kvarteta i Smetana kvarteta; i konačno, završavajući magistarske studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Ladislava Mezeija, TAJJ pronalazi sopstveni umetnički izraz.
TAJJ izlazi iz klasičnog  repertoara za gudački kvartet izvodeći  sa velikim uspehom dela savremenih autora: A. Vrebalov, B. Kovač, D. Despić, J. Mitrušić, M. Štatkić, I. Stefanović, S. Tikmayer, S. Seghedoni, M. Golo,  E. Kiraly, I. Vilson, J. Trbojević, T.Andersson, S.Robinson, S. Vlajić, D. Vejnović, Lj. Nikolić, M. Mihajlović, A. Stepanović, A. Simić, I. Petronei, Hyekyung Lee….od kojih su pojedini autori posvetili svoja dela upravo ovom ansamblu.
TAJJ nastupa na mnogim koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu: Nemačka, Holandija, Mađarska, Rumunija, Italija, Austrija, Francuska, R Hrvatska, Crna Gora i Republika Srpska.
Sa posebnim zadovoljstvom kvartet nastupa sa istaknutim solistima: S.Antunić (flauta), L. L. Aksin (flauta), V. Puškaš (oboa), A. Tasić (klarinet), Ž. Perišić (fagot), G. Marinković (fagot), N. Vasić (horna), M. Radić (horna), I. Marušević (kontrabas), R. Martinović (klavir), N. Bulatović (klavir), I. Kobal (klavir), B. Gorunović (klavir), U. Ovaskainen (klavir), E. Choi (klavir), J. Simon (klavir), V. K. Vitkay (sopran), D. Jovanović (sopran), S. Štulić (tenor), B. Jatić (bas), L. Nika (harmonika), T. Andersson (kontrabas), G. Michalache (cimbalo), E. Karamazov (gitara)….
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”Trifunović, Branislava ” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/02/branislava-trifunovic.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2009.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički departman, smer muzikologija
E-mail adresa: branislavatrifunovic90@gmail.com
Web adresa:

Branislava Trifunović (1990) završila je osnovne studije muzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2013). Trenutno je na master studijama muzikologije u klasi prof. Ire Prodanov Krajišnik. U toku studija učestvovala je u organizaciji različitih studentskih projekata (Forum studenata muzikologije, Festival nauke u Novom sadu), kao i festivala NOMUS (2011-2013) za čiji Bilten je pisala tekstove. Dobitnica je Stipendije za studijska putovanja fondacije dr Zoran Đinđić za boravak na ,,Festival junger Künstler” u Bajrojtu (2012). Član je Project Board for Quality Control and Monitoring (PBQAM, od 2013) u okviru Tempus projekta InMusWB. Trenutno je zaposlena kao profesor klavira u OMŠ „Petar Konjović“ u Somboru.
[/sws_ui_toggle]

[sws_ui_toggle title=”Tasić, Nataša” closed=”true” jui_theme=”ui-smoothness” duration=”500″]
[sws_frames_custom imageurl=”Http://www.alumni.akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2012/clanovi-1/tasic-natasa.jpg” imagealign=”sws_left” imagesize=”” imagemaxheight=”” borderwidth=”1″ borderstyle=”solid” bordercolor=”666666″ borderpadding=”7″ imgbackgroundcolor=”ffffff” borderradius=”7″ shadow=”1″ shadowcolor=”66666″] [/sws_frames_custom]
Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2001.
Broj indeksa: 55/2001
Departman-odsek i smer: muzički departman
E-mail adresa: solfedjo018@yahoo.com
Web adresa:

Nataša Tasić (devojačko Antić) rođena je u Nišu, gde je završila teoretski odsek Srednje muzičke škole kao đak generacije. Diplomirala je 2006. godine na grupi za Opštu muzičku pedagogiju Akademije umetnosti u Novom Sadu, a magistrirala 2011. na odseku za muzičku teoriju istog fakulteta. Usavršavala se iz oblasti horskog pevanja na seminarima i radionicama u zemlji i širom Evrope. Od 2004. do 2008. godine bila je asistent dirigenta Hora Saborne crkve Sveti Georgije iz Novog Sada sa kojim je kao pevač i dirigent koncertirala u Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, Švedskoj, Francuskoj, Finskoj, Portugaliji, Španiji… 2007. godine vodila je horsku radionicu na Letnjoj školi duhovne muzike „Korneliju u spomen“ u Sremskim Karlovcima. Od 2008. diriguje horom Sveti Nikola iz Niša. Bila je angažovana kao potpredsednik Saveta za kulturu grada Niša od 2008. do 2011. godine. Član je saveta muzičkog festivala NIMUS. Od 2010. godine nalazi se na čelu udruženja Centar za unapređenje umetnosti i kulture – Koncept iz Niša. U okviru projekata realizovanih sa ovim udruženjem održala je više javnih koncertnih predavanja sa ciljem približavanja savremene umetničke muzike široj javnosti. Aktivna je i kao muzički kritičar koncertnog života Niša. Učestvovala je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Saradnik je časopisa za kulturu i umetnost „Gradina“; revije za negovanje tradicije i očuvanje baštine Niša „Niški vesnik“; lista za integraciju u Austriji „Novi glasnik“, Beč; kao i dnevnog lista Narodne novine, Niš. Živi u Nišu, a od 2011. godine radi kao predavač na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu.
[/sws_ui_toggle]