Categories
Članovi L

LGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1998.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, Solo-pevanje
E-mail adresa: ljiljana.liskovic@gmail.com
Web adresa:

Ljiljana Lišković završila je nižu muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, odsek za violinu. Otkrivši svoj vokalni talenat, pored gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, vanredno upisuje i solo- pevanje u srednjoj muzičkoj školi „Isidor Bajić“. Osvaja nagrade na republičkim i saveznim takmičenjima, kao i stipendije „Fonda Melanije Bugarinović“ i humanitarnog fonda „Privrednik“. Nakon završene prve godine Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Vere Kovač- Vitkai i osvajanja nagrade na Internacionalnom takmičenju „Đakomo Lauri- Volpi“ u Latini (Italija), školovanje nastavlja na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču u klasama Helene Lazarske, Margarite Lilove i Klaudije Viske, gde stiče diplomu magistra umetnosti (Magistra Artium). Tokom studija u Beču stipendista je „Fonda Karl Mihael Cirer“ i „Tokio fondacije“, kao i prestižne „Til- Dir Fondacije“ iz Švajcarske.

Pevanje usavršava na letnjoj akademiji „Mocarteum“ u Salcburgu (Austrija), kao i u Italiji na majstorskim kursevima Ildebranda D’Arkanđela, Roberta Skandiucija, Ćincije Forte i Džun Anderson, glumačku tehniku sa režiserom Marčelom Anćelotijem i glumcem Lorenzom Deljinoćentijem, a scenski pokret sa koreografkinjom Dedom Kristinom Kolonom. Nakon položene audicije učesnik je programa za mlade pevače pri Gradskom pozorištu u Trevizu.

Finalista je internacionalnog takmičenja „Rolando Nikolozi“ u Rimu 2010. godine, nakon čega slede koncertni nastupi, na poziv ovog velikog maestra. Osvaja tri specijalne nagrade na internacionalnom takmičenju grada Bolonje 2011. godine. Finalista je internacionalnog takmičenja „Martuneli- Pertile“ 2011. godine u Montanari, kao i Internacionalnog takmičenja „Magda Olivero“ 2012. godine u Milanu. Apsolutni je pobednik internacionalnog takmičenja grada Ferare 2012. što joj donosi i nagradu u vidu učešća na letnjem festivalu u Basanu.

Prva iskustva stiče u Beču u produkcijama Univerziteta za muziku i scenske umetnosti i pri Teatru Šenbrun (uloga Emi u operi Albert Hering Bendžamina Britna, Mizete u operi Boemi Đakoma Pučinija, Olimpije u operi Hofmanove priče Žaka Ofenbaha). Sledi turneja u Japanu sa arijama i duetima iz poznatih opera i opereta sa ansamblom Koncertnog udruženja Bečke opere. Više puta učestvuje na letnjem festivalu „Le petit Festival du Theatre“ u Dubrovniku, kao i na Letnjem festivalu „Mocart u Rajnsbergu“ (Austrija), gde ostvaruje veliki uspeh ulogom Kraljice noći u Čarobnoj fruli.

Od 2011. sarađuje sa asocijacijom „Lirik“ iz Imole (Italija) i ostvaruje uloge Mimi u Boemima, Liu u operi Turandot, te postepeno proširuje repertoar na uloge lirskog faha (Violeta u Travijati, Verdijeva Jovanka Orleanka, Grofica u Figarovoj ženidbi, Mikaela u operi Karmen). U 2011. godine peva ulogu Adine u Ljubavnom napitku pri Teatru „Guardasoni“ u Bolonji i učestvuje na letnjem festivalu „Opera Pjenca“ u Toskani. Tokom 2012. godine debituje u ulozi Mimi u Boemima pri auditorijumu „Leonardo da Vinči“ (San Dona di Pjave), učestvuje na Festivalu u Amandoli, održava koncerte u svečanoj sali Sersanti, kao i Teatru „Ebe Stinjani“ u Imoli. U saradnji sa pijanističkom akademijom iz Imole, tokom iste godine nastupa na koncertu u Teatru „Manconi“ u Bolonji, kao i na koncertima u Veneciji u sali Ka Reconiko i crkvi „La pjeta“ gde izvodi Vivaldijevu Gloriju u saradnji sa Kamernom operom iz Venecije. Finalista je Internacionalnog takmičenja „Anselmo Kolcani“ 2013. godine, a najsvežiji nastupi uključuju nastupe u pozorištima u Ferari i Budriu (Italija).

Osim operskog, neguje i kamerni repertoar sa akcentom na nemačkoj solo-pesmi koju je usavršavala u Beču. Redovno sarađuje sa pijanistima Olafom Lanerijem i Patricijom Garsijom Gil.

Inicijator je, organizator i učesnik niza humanitarnih koncerata pod okriljem Fondacije „Privrednik“ i udruženja bivših pitomaca fondacije „Privrednik“.

Tečno govori nemački, engleski i italijanski jezik, uz osnovno poznavanje francuskog.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1989
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Muzički, Opšta muzička pedagogija
E-mail adresa: ladoles@gmail.com
Web adresa:

Muzičku pedagogiju diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1991. do 2001. godine radio u muzičkoj produkciji Radio Novog Sada. Danas je operativni direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Njegovi autorski radovi iz oblasti popularne muzike i muzike za decu nagrađivani su i visoko kotirani na skoro svim muzičkim manifestacijama i festivalima u regionu. Preko 1000 numera aranžirao je u periodu od 1992. godine do danas, a zabeležene su na nosačima zvuka festivala „Beogradsko proleće“, „Mesam“, „Zlatno zvonce“, „Zlatna tamburica“, „Naša radost“, „Zlatna pahulja“, „Ta se pesma ljubav zove“, „Sunčane skale“, „Male skale“, „Lino fest“, „Zlatna pčelica“, „Music festival Budva“, „Đurđevdanski festival“, „Melodije Mostara“, „Dok teče Lašva“, „Dječja mašta može svašta“, „Drisama fest“, „Djeca pjevaju Semberiji“, „Vivkovizija“…
Autor je muzičkih aranžmana na nosačima zvuka koji prate užbenike muzičke kulture za I i II razred osnovne škole, a u izdanju izdavačke kuće „Novi Logos“.
Dizajnirao je zvuk na više izdanja hora „Sveti Stefan Dečanski“ pod dirigentskom upravom Tamare Adamov Petijević, kao što su „Srpski Božić“, „Velika sedmica“, „Vaskrs“ i „Osmoglasnik“ Kornelija Stankovića. U saradnji sa Jovanom Adamovim i Minjom Subotom radi na realizaciji putujućeg projekta „MINI-TINI Fest“, a kao muzički producent učestvovao je i u realizaciji poslednja dva serijala najgledanije srpske muzičke emisije za decu „Muzički tobogan“. Muzički je producent festivala muzike za decu u Paraćinu, Brčkom, Bijeljini i Zvorniku.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: Upis 1997.
Broj indeksa: 11897
Departman-odsek i smer: Grafičke i vizualne komunikacije
E-mail adresa: adresa:nenad.lazich@gmail.com
Web adresa: www.lazich.infp

Nenad S. Lazić rođen u Zrenjaninu 10. 08. 1974. godine. Dobitnik nešto više od deset nagrada iz oblasti grafičkog dizajna, učesnik nešto više od šezdeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, expert za DTP i Adobe softver, kreator IDP-a, inicijator ODG-a, FLOSS entuzijasta itd.Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 2000
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Likovni, slikarstvo
E-mail adresa: lzrtbr@yahoo.com
Web adresa: www.lazartibor.com


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1987/1993
Broj indeksa: 1/07
Departman-odsek i smer: Muzički – klavir
E-mail adresa: dorianleljak@gmail.com
Web adresa: dorianleljak.com

Dоriаn Lеlјаk је diplоmirао i mаgistrirао klаvir nа Аkаdеmiјi umеtnоsti (prоf. А. Vаldmа), а dоktоrirао nа Univеrzitеtu Yale, SАD (prоf. B. Bеrmаn). Rеdоvni је prоfеsоr klаvirа nа Аkаdеmiјi umеtnоsti Nоvi Sаd. Аngаžоvаn је nа Royal College of Music (Lоndоn), а prе tоgа је rаdiо i nа Yale School of Music. Pоbеdnik је piјаnističkоg tаkmičеnjа (Nоvi Sаd) i tаkmičеnjа S. Rаhmаnjinоv. Dоbitnik је priznаnjа Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu, nаgrаdа М. Bugаrinоvić, M. C. Howell, I. Gilmore, Parisot i priznаnjа RТS Bеоgrаd – Umеtnik gоdinе. Gоdinе 2000. dеbitоvао је u Carnegie Hall-u i sаli Bоstоnskе filhаrmоniје. Imао је brојnе rеsitаlе i nаstupе nа svеtskim turnејаmа kао sоlistа uz оrkеstаr. Оdržао је vеliki brој kаmеrnih kоncеrаtа, mеđu kојimа sе izdvаја sаrаdnjа sа viоlоnčеlistоm I. Vаrgоm i piјаnistоm N. Živkоvićеm. Dr Lеlјаk је člаn žiriја mеđunаrоdnih tаkmičеnjа: Les Rencontres Internationales des jeunes Pianistes (Bеlgiја), Меmоrijаl Isidоr Bајić, Pеtаr Kоnjоvić, Associazione Culturale Fryderyk Chopin (Rim, Itаliја), EWON Asian International Competition (Koreja), Cleveland International Piano Competition (SАD), Top of the World Piano Competition (Nоrvеškа). Držао је mајstоrskе kursеvе u Јužnој Аfrici, Аustriјi, Bеlgiјi, Еnglеskој, SАD, Kаnаdi i Kоrејi. Umеtnički је dirеktоr Меmоriјаlа Isidоr Bајić, prеdsеdnik Svеtskе оrgаnizаciје klаvirskih pеdаgоgа (WPTA), ЕPТА Vојvоdinе i Svеtskе piјаnističkе kоnfеrеnciје (WPC); umеtnički је dirеktоr kоlоniја muzikе Pаnоptikum Мuzikum / Мuzikа Ričеrkаtа i prеdstаvnik АBRSМ (Lоndоn) zа јugоistоčnuGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 2007/2008.
Broj indeksa: 1/07
Departman-odsek i smer: Muzički- kompozicija
E-mail adresa: tamara.lazic@hotmail.com
Web adresa:


Godina upisa/zaposlenja na AUNS: 1998.
Broj indeksa:
Departman-odsek i smer: Solo-pevanje
E-mail adresa: ljiljana.liskovic@gmail.com
Web adresa: