Categories
Članovi U

UGodina upisa/zaposlenja na AUNS: 1979.
Broj indeksa: 392
Departman-odsek i smer: Odsek muzičke umetnosti grupa za opštu muzičku pedagogiju
E-mail adresa: olivera.uzelac@mail.com
Web adresa:

Rođena sam 09. 09. 1960. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju muzičku školu (vokalno-instrumentalni smer, odsek harmonike) završila sam u Novom Sadu u muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u klasi prof. Milane Simin. Kao učenica ove škole osvojila sam više nagrada na takmičenjima u disciplini harmonike, među kojima kao najznačajniju Prvu nagradu na Saveznom takmičenju SFRJ. Pored toga, kao stalni član prestižnog orkestra harmonika KUD-a „Sonja Marinković“ u Novom Sadu pod rukovodstvom prof. Milane Simin, dala sam veliki doprinos osvajanju više domaćih i međunarodnih priznanja, te bila učesnik mnogih internacionalnih festivala i takmičenja orkestara harmonika širom Evrope. Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek muzičke umetnosti, grupa za muzičku pedagogiju – podgrupa za opšteobrazovnu muzičku pedagogiju završila sam juna meseca 1984. godine. Stručni ispit položila sam na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1988. godine. Od novembra meseca 1984. godine do septembra 2001. godine radila sam u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, kao profesor harmonike. Za 17 godina rada u školi uspešno sam izvela mnoge generacije učenika. Napominjem da su moji učenici osvojili više nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima. Od septembra meseca 2001. godine do meseca marta 2004. godine radila sam na Novosadskom sajmu, u službi protokola Generalnog direktora dr Aleksandra Andrejevića. Ljubav prema muzičkoj profesiji i pedagoškom radu, opredelili su me da se vratim u prosvetu, što sam i učinila marta meseca 2004. godine zaposlivši se u osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Kaću, na mesto nastavnika muzičke kulture. Kako se radilo o radnom mestu na određeno vreme, odnosno na zameni radnika, od septembra 2004. godine prelazim u Školu za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“ u Bečeju, gde sam zasnovala radni odnos na neodređeno vreme.